PUBLIEK DEBAT

Een professor heeft drie hoofdtaken: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.

Die laatste pijler neem ik op met het schrijven van rapporten allerhande en vooral met tussenkomsten in het publieke debat. Ik schrijf regelmatig opiniestukken en ben ook columnist voor de krant De Standaard.

Voor een bloemlezing van mijn columns en artikelen die bijdragen tot het publiek debat verwijs ik u graag door naar mijn blog.

Ik spreek zeer regelmatig op studiedagen en conferenties, zowel in binnen- als in buitenland en dit voor een academisch én een breed publiek, op wetenschappelijke bijeenkomsten en evenementen voor bedrijven en organisaties in het brede middenveld.

Een kleine bloemlezing:

(2019) Over positieve gezondheid (Etion Forum)

(2018) Over het manifesto van Anders Breivik (Museum Dr. Guislain)

(2017) De kus van Cassandra (Vereniging van Ethici, Utrecht)

(2017) Leve de rusteloosheid (Radboud Universiteit Nijmegen)

(2015) ‘Te duur? Over solidariteit en ethiek in de gezondheidszorg’. Universiteit Hasselt)

(2015) ‘De vermoeidheid om jezelf te zijn’ (Werelddag suicide, studiedag zorg en welzijn, Antwerpen)

(2015) Van ziekte naar stoornis. Over normaliteit en afwijking in onze samenleving (Studiedag De Kaap)

(2015) Het is een ziekte van de tijd (Congres Kwaliteitscentrum voor diagnostiek)

LEZINGEN