top of page

Sinds 1999 publiceer ik in wetenschappelijke tijdschriften en in boeken bij academische uitgeverijen.

Ik ben als filosoof een generalist, probeer een brede kijk te houden op mens en samenleving en beperk me dus niet tot één enkele onderzoekslijn of -thema.

Niettemin kan men niet alles doen. Als onderzoeker coördineer ik de onderzoeksgroep Philosophy of medicine and ethics (PME) aan de Universiteit Gent.

Ik superviseerde talloze projecten over diverse topics binnen mijn onderzoeksgebied:

autonomie in de gezondheidszorg, ethiek in genetica, medicalisering en de digitalisering van de gezondheidszorg.

ACADEMISCHE
NETWERKEN

In Sickness & In Health

Expert aan de Hoge gezondheidsraad

The European Society for

Philosophy of Medicine and

Health Care (Board Member)

The Oxford Phemonology Network

Expert aan het Belgisch raadgevend Comité voor Bio-ethiek

PUBLIEKE LEZINGEN

24 januari 2024

Gezondheid gaat niet alleen over niet ziek zijn, maar over een voortdurende streven naar fitheid en bewustzijn. Echter, het streven naar perfectie kan een obsessie worden die juist ongezondheid in de hand werkt. Luister naar filosoof Ignaas Devisch voor meer inzicht.

Gezond genoeg?

16 september 2021

Vuur was ooit angstaanjagend en fascinerend, maar toen de mens het temde met wetenschap en technologie leek alle zorg verdwenen. Nu keert die zorgeloosheid als een boemerang terug: het massale gebruik van fossiele brandstoffen schaadt mens en milieu.

Vuur, een vergeten vraagstuk

13 april 2021

Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie.

Het publiek debat is de kern van de democratie

26 februari 2018

Een bespreking van mijn boek Het empatisch teveel voor Radboud Reflects, Maand van de Ethiek.

Het empatisch teveel

11 oktober 2016

Leef mateloos. Onze rusteloosheid is geen probleem. Passie, creativiteit en verlangen bestaan juist bij de gratie van rusteloosheid. Denk verder over je drukte en gejaagdheid en vecht er niet langer tegen.

Leve de rusteloosheid

ONDERZOEK
bottom of page