top of page

INLEIDING TOT DE MEDISCHE FILOSOFIE

Acco, 2018

Ignaas Devisch

De medische wereld stelt ons voor talloze uitdagingen: genetica, neurowetenschappen, predicitieve geneeskunde, de impact van leeftijd, medicalisering... Het lijstje is lang en vraagt om diepgaande analyses. Het terrein van de medische filosofie en ethiek probeert daarop een antwoord te bieden door te kijken naar wat er vandaag en morgen op het spel staat. Maar ook door terug te blikken in onze denktradities en vast te stellen dat filosofie en geneeskunde meer met elkaar te maken hebben dan velen vermoeden.

Deze Inleiding tot de medische filosofie gaat na hoe in de westerse traditie filosofen de medische wereld hebben beïnvloed en omgekeerd. Het betreft geen geschiedenis van de wijsbegeerte noch van de geneeskunde. De focus ligt op de wederzijdse wisselwerking tussen die twee terreinen in de tijd, en ook op de culturele en maatschappelijke context waarbinnen die zich steeds wijzigende verhouding zich heeft afgespeeld. Hoe is nagedacht over thema's zoals lichamelijkheid, ziekte of gezondheid vanuit filosofische hoek? En hoe heeft de evolutie van de geneeskunde een impact gehad op de filosofie? Die vragen vormen de rode draad in het boek.

9789463448314

223

Pagina's

Bestel bij boekhandel Walry
Previous
Next
bottom of page