top of page

Since 1999 I have published in scientific journals and in books with academic publishers.

As a philosopher, I am a generalist, I try to maintain a broad view of people and society and therefore do not limit myself to a single line of research or theme.

Nevertheless, one cannot do everything. As a researcher, I coordinate the Philosophy of medicine and ethics ( PME ) research group at Ghent University.

I supervised numerous projects on various topics within my research area:

autonomy in healthcare, ethics in genetics, medicalization and the digitalization of healthcare.

ACADEMIC
NETWORKS

In Sickness & In Health

Expert at the Supreme Health Council

The European Society for

Philosophy of Medicine and

Health Care (Board Member)

The Oxford Phemonology Network

Expert at the Belgian Advisory Committee on Bioethics

PUBLIC LECTURES

24 januari 2024

Gezondheid gaat niet alleen over niet ziek zijn, maar over een voortdurende streven naar fitheid en bewustzijn. Echter, het streven naar perfectie kan een obsessie worden die juist ongezondheid in de hand werkt. Luister naar filosoof Ignaas Devisch voor meer inzicht.

Gezond genoeg?

16 september 2021

Vuur was ooit angstaanjagend en fascinerend, maar toen de mens het temde met wetenschap en technologie leek alle zorg verdwenen. Nu keert die zorgeloosheid als een boemerang terug: het massale gebruik van fossiele brandstoffen schaadt mens en milieu.

Vuur, een vergeten vraagstuk

13 april 2021

Het vertrouwen van de burger in de politiek kreeg de afgelopen decennia heel wat deuken. Nochtans vormen burgerparticipatie en publiek debat een essentieel onderdeel van een goed functionerende democratie.

Het publiek debat is de kern van de democratie

26 februari 2018

Een bespreking van mijn boek Het empatisch teveel voor Radboud Reflects, Maand van de Ethiek.

Het empatisch teveel

11 oktober 2016

Leef mateloos. Onze rusteloosheid is geen probleem. Passie, creativiteit en verlangen bestaan juist bij de gratie van rusteloosheid. Denk verder over je drukte en gejaagdheid en vecht er niet langer tegen.

Leve de rusteloosheid

RESEARCH
bottom of page