top of page
EEN KLEINE FILOSOFIE.jpg

EEN KLEINE FILOSOFIE VAN GROTE EMOTIES
 

Verschijnt op 5 december

Tot voor enkele generaties verstopten mensen hun emoties omdat het zo hoorde en omdat er geen keuze was: zwijg en werk verder.’

 

Sindsdien is er veel veranderd. Dat we onze emoties bespreekbaar kunnen maken, is een goede zaak. Maar als emoties delen dwingend wordt als gevolg van die ‘bevrijding’, hebben we de ene plicht ingeruild voor de andere. En blijven we sukkelen met de plaats van emoties in ons leven. 

Filosoof Ignaas Devisch staat stil bij de kracht van de stilzwijgende emotie. Moet elke emotie wel publiek gedeeld worden?

Ignaas Devisch 
PELCKMANS, 2023


 

INHOUD

Tot voor kort hoorde je emoties te verstoppen. Het was een vorm van zwakte en in een verder verleden zelfs obsceen. Emoties hou je voor jezelf, ook in een relatie. Vandaag is het zowat omgekeerd: zij die hun emoties wél nog verzwijgen, zijn verdacht of niet mee met hun tijd. De idealen van deze tijd zijn bespreekbaarheid en openheid, en transparant zijn over hoe je je voelt maakt stilaan deel uit van het sociaal contract.  Misschien dreigen we in onze vaart naar volledige transparantie daardoor iets te missen dat cruciaal is voor menselijke verhoudingen en een hoog ethisch gehalte kent: de dingen die we niet bespreken, die we er stilzwijgend bijnemen, die we zien maar niet aankaarten. Omdat spreken soms te pijnlijk is of de dingen laten zijn een vorm van zachtheid met zich meebrengt. Of omdat sommige dingen nu eenmaal zijn wat ze zijn en het bespreken ervan niemand vooruithelpt.

In dit essay gaat Ignaas Devisch op vraag van Uitgeverij Pelckmans op zoek naar de plaats van emoties in onze samenleving. Zijn filosofisch essay is de eerste in een reeks van schrijvers – waaronder Erwin Mortier en Saskia De Coster - die over emoties een essay schrijven. 

bottom of page