top of page
  • Ignaas Devisch

Ik walg van dit racisme in ons "christelijke" Europa. Jij ook?


Racisme? Nee, bedankt. In Oostenrijk is 2018 grimmig begonnen.​

De reacties op nieuwjaarsbaby Asel waren schokkend. De ouders van Asel zijn zichtbaar van Turkse afkomst en dat zullen ze geweten hebben.

Enkele voorbeelden van de fraaiste reacties op de aankondiging van de geboorte door het dagblad Heute :

  • "Deporteer dit uitschot meteen."

  • "Ik hoop op wiegendood."

  • "De volgende terrorist is geboren."

Al jaren wordt aan moslims gevraagd om zich te distantiëren van gewelddaden die op de islam geïnspireerd zijn. Bij de geboorte van Asel heb ik echter geen oproepen gelezen of gehoord die daarom vragen. Waarom niet, zo vraag ik mij af?

Waarop wachten we en indien we blijven talmen, welk signaal geven we dan aan moslims die zich willen integreren?

Alleszins geen boodschap van hoop en toekomst, laat staan van gelijke behandeling. De talrijke oproepen om de dingen te benoemen zoals ze zijn wanneer het gaat om pakweg Marokkaanse jongeren die ruiten ingooien in Brussel, welnu, waar blijven ze deze keer?

Waar zijn de stukken die de eis voorleggen om onszelf met de realiteit te confronteren, met name dat westerlingen openlijk mensen van vreemde afkomst racistisch bejegenen en dat dit misschien iets te maken zou kunnen hebben met het politieke en maatschappelijke klimaat in ‘christelijk’ Europa anno 2018.

Nee, er is geen aanslag gebeurd. Het kind leeft. Maar je kan ook met woorden iemand de grond in duwen. Beeld je in dat je Asel bent en op je tiende jaar jezelf even googelt: wat moet er dan door je heen gaan? Hoe kunnen we verwachten dat zo iemand zich hier ooit nog thuis voelt, laat staan integreert in Europa?

Gelukkig waren er ook veel tegenreacties, maar het is ronduit stuitend dat racisme openlijk een zoveelste forum krijgt. Vandaag klaagt Leo de Bock in de Standaard aan dat de intelligentsia schuldig verzuim pleegt indien ze zwijgen over migratie. Hij heeft gelijk. Er is al jaren stemmingmakerij aan de gang.

De vele stukken die de afgelopen jaren alleen nog maar de politieke correctheid of gutmenscherei hebben aangeklaagd zodra werd gepleit voor diversiteit, de politici die racisme relatief hebben genoemd, allemaal mogen ze zichzelf de vraag voorleggen wat hun aandeel hierin is, zeker indien ze nu het stilzwijgen bewaren.

Vreemdelingen, migranten, mensen zonder papieren, ze zijn als groep en als individu verdacht geworden en het is hoogdringend dat we de positieve kanten van migratie en integratie opnieuw in de verf zetten.

Racisme is niet relatief en is het nooit geweest: het is absoluut. Het is er of het is er niet. Welnu, vandaag is het er en wel in grote golven. Ook en misschien vooral in Europa.

En zeker, zoals we moeten proberen te achterhalen waarom iemand een aanslag pleegt, moeten we uitvlooien waarom het racisme zo manifest is vandaag. Maar begrijpen verschilt van goedkeuren. En stilzwijgen is goedkeuren. Bij dezen mijn expliciete standpunt: ik walg van dit racisme.

Het is schokkend dat in het hart van Europa van 2018 dergelijke reacties op de geboorte van een kind het geval zijn. Ik roep bij dezen iedereen op om zich hier nadrukkelijk van te distantiëren. Racisme is ontoelaatbaar.


83 weergaven
bottom of page