< Back

HEB IK UW AANDACHT?

Nu we stilaan terugvallen in oude gedragspatronen, duiken dezelfde klachten op als voorheen. Met name aandacht is een zorgenkind.

HEB IK UW AANDACHT?