< Back

EEN SUPERMARKT VOL GOEDE DOELEN

Er bestaan geen objectiveerbare argumenten om de gemakzuchtige conclusie te staven dat we onverschilliger zijn geworden. Het omgekeerde is het geval: we worden steeds gevoeliger...

EEN SUPERMARKT VOL GOEDE DOELEN