BLOG

Op deze pagina zullen geregeld nieuwe columns en opiniestukken verschijnen.

Voor alle columns in de De Standaard, zie: http://www.standaard.be/tag/column-ignaas-devisch

09/10/2019

Sinds vorige week hebben we een nieuwe Vlaamse regering. De met tromgeroffel aangekondigde Vlaamse identiteit is prominent aan­wezig in het regeerakkoord. De tekst poneert eerst dat die gedeelde identiteit vaststaat en dat wij ze ‘complexloos’ moeten beleven, maar jere...

26/06/2019

Afgelopen week beweerde een volwassen man in volle ernst op Twitter dat het nationaalsocialisme een links project was. Want ja, ‘het woord socialisme komt erin voor’. Ondanks alle aangeleverde bewijsvoering van het tegendeel wou de Twitteraar niet wijken. Waarom het ‘l...

28/05/2019

Tijdens de lang uitgesponnen verkiezingscampagne stonden de sociale media elke dag opnieuw vol berichten die moesten etaleren hoezeer we het systeem doorhebben. Want we zijn kritische burgers en laten ons niet vangen door loze beloftes, leugens of politieke reclame. To...

05/05/2019

Wilt u achteruit naar voren gaan? Toen de voetbalbond afgelopen week zijn dagvaardingen publiek maakte, moest ik onwillekeurig

denken aan die titel van een boek van de Poolse filosoof Leszek Kolakowski. Gaat het Belgische voetbal achteruit naar voren? Of is het eerder v...

02/04/2019

Met Thierry Baudet is de zoveelste narcist verkozen die naar cultuur verwijst op een manier dat het hem navelsgewijs goed uitkomt. Hij scandeert voor wie het horen wil dat het met onze cultuur bergaf gaat en dat we dringend moeten terugkeren naar ooit, toen het beter w...

19/02/2019

In 2011 haalden supporters van de voetbalclub Bergen het nieuws met hun spandoek ‘de schaam van België’. Ze bedoelden ‘schande’, maar schreven ‘schaam’. Waarna fans van de andere ploeg die vergissing schaamtelijk vonden. Kortom, iedereen was het erover eens dat de ande...

23/01/2019

Een van de vele reacties op de protesterende studenten luidt dat ze niet consequent en dus hypocriet zijn. Ter ondersteuning posten de critici foto’s van kampeerafval op festivals of refereren ze aan de vele vliegtuigreizen die jongeren zouden maken. Kortom, ze zaaien...

03/01/2019

Na de Damiaancampagne ‘Onverschilligheid doodt’ is er nu ‘Onverschilligheidis een ziekte’ van Artsen zonder Grenzen. Beide agressieve slagzinnen proberen zich een directe weg te banen naar het Über-Ich door ons iets te verwijten dat niet eens is aangetoond: dat we het...

17/10/2018

We zijn er weer kwaad op geweest. Op wie? Op onze politici. Struin wat forums af, spreek met mensen op straat of drink een pint in het café om de hoek: de politiek is het mikpunt van ergernis, woede en hoon. De hobbyist die clichés verzamelt over politici, mag een broe...

02/10/2018

Het debat over Schild & Vrienden blijft een weeë geur verspreiden. Afgelopen week werd na overleg beslist dat Dries Van Langenhove zijn masterthesis mag afwerken en was er een bescheiden betoging van studenten en vakbondsvertegenwoordigers tegen racisme. Die kwam voora...

Please reload